אירועים/מכללה


לשכת המסחר ירושלים רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועיות ובהרחבת הידע של החברות והעסקים.

המכללה תציע מגוון של השתלמויות העשרה להרחבת הידע המקצועי של חבריה , כולל שיווק ומינוף העסק וכיו"ב. כמו כן, תקיים המכללה ימי עיון בסוגיות ספציפיות אשר במסגרתם יובאו לדיון הבעיות הבוערות והיומיומיות של העסקים .


בוקר של העשרה עסקית !

פותחים את הדלת לעסקים! מפגש קבוצת שפע ירושלים