לשכת המסחר ירושלים

רחוב הלל 10, קומה 2, ירושלים
מיקוד: 91020

טלפונים: 02-6254333 | 02-6254334
פקס: 02-6254335
אימייל:  jerccom@inter.net.il