אודות"לשכת המסחר היתה לאחת מאבני-היסוד של ירושלים. מאז יסודה לפני מאה ותשע שנה, כבשה לעצמה מקום של כבוד בכותל המזרח השמור לבוני-ירושלים עם הקמת-המדינה עשתה הלשכה לביצור מעמדה הכלכלי של ירושלים כבירת-ישראל. חברי הלשכה באמונתם ובנחרוצתם, ביוזמתם ובמרצם הרב, הכשירו את ירושלים
להעשות למטרופולין, לעיר המפרנסת את תושביה בכבוד בכל ענפי המסחר, הכלכלה והמדע. חברי הלשכה, נטלו חלק בכל מערכותיה של ירושלים, נתנו יד לבנינה והיו לשגריריה הנאמנים בהיכלי המסחר והסחר הבינלאומיים. לשכת המסחר מהווה כיום בית וכתובת מכוונת ומסייעת לקהילה העסקית ותשמח להעמיד לרשותך את שירותיה." 

לשכת המסחר ירושלים מזמינה אותך לבוא ולהיות שותף לקידום האינטרסים המקצועיים והעסקיים של חברתנו במגזר העסקי ירושלים והסביבה.

                                                                             בברכה,
                                                                                             דרור אטרי, נשיא
                                                                                                     הנהלה וצוות הלשכה

 

לשכת המסחר ירושלים הנה הגוף הרשמי המייצג את הסוחרים ובעלי העסקים בירושלים וסביבתה. המהווה כחלק מאיגוד לשכות המסחר ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי בישראל. על-מנת לייצב את המשך פיתוחו של המשק על בסיס עקרונות של תחרות אמת, ביטול אפליות סקטוריאליות, שוויוניות ומתן הזדמנות שווה לכל. לשכות המסחר תייצגנה באופן נאמן, בנחרצות וללא פשרות את כלל המגזר העסקי החופשי, ובמיוחד את מגזר המסחר והשירותים. 

לשכות המסחר תפעלנה ללא לאות לעיצוב תכני המדיניות הכלכלית כך שמדינת ישראל תהיה מקום אשר רוצים לעשות בו עסקים וכדאי לעשות בו עסקים. אנו שמחים להציג בפניכם, את חזוננו המשותף לכלל לשכות המסחר בישראל, החברים עמנו באיגוד לשכות המסחר וכן את קיר ההיסטורי המשקף את פעילותה רבת השנים של הלשכה מיום היווסדה (מאה ותשע שנה).

אנו מאמינים כי "מי שלא מכיר בעבר אין לו זכות קיום לעתיד"!

 

 112-8 212-8
 

דבר הנשיא


רקע היסטורי

חזונינו בלשכות המסחר

חברי הנהלה

חברות בוועדות ובפורמים