אמנת האיגוד


אמנת האיגוד

igod-newהנהלת האיגוד הכל ארצי מתחייבת לניהול יעיל של הארגון, מדידה שוטפת של ההתנהלות ובדיקת עמידה ביעדים, תוך שמירה על יושרה, הגינות וניהול תקין.

הנהלת האיגוד הכל ארצי של חברות הניקיון והאחזקה בישראל תפעל לשמור על מעמדו של האיגוד כגוף היציג בענף ותפעל להגדיל את כוחו על ידי צירוף חברים נוספים.

הנהלת האיגוד הכל ארצי תשאף להעניק לחבריה ייעוץ ותמיכה בכל הנושאים הרלבנטיים לענף הניקיון והאחזקה, על מנת שהאיגוד יהיה ראוי להמשיך ולהיות הגוף המייצג של חבריו.

הנהלת האיגוד הכל ארצי מתחייבת לניהול תקציב והשקעת המשאבים העומדים לרשותה כדי לעמוד ביעדים בטווח המיידי ובטווח הארוך, בשקיפות מלאה.

הנהלת האיגוד הכל ארצי תתאם ציפיות בין חבריה בכל עניין בו מתנהל ייצוג מול גופים ומוסדות ציבוריים וממשלתיים, תוך שיתוף החברות המאוגדות בו.

הצטרפותו של חבר לאיגוד הכל ארצי מהווה הצהרה שהחבר עמד בדרישות משרד התמ"ת לקבלת רישיון עסקים בענף.

הצטרפותו של חבר לאיגוד הכל ארצי מהווה הצהרה שהחבר מחוייב לאיגוד, לרעיונותיו ונוהליו ומתנהל ברוח אמנת האיגוד הכל ארצי.

נשיא האיגוד מר דרור אטרי

חבר באיגוד הכל ארצי ישמור על הגינות ומקצועיות מול חבריו באיגוד, עובדיו ולקוחותיו.

חבר באיגוד מתחייב להעסקת כוח אדם מקצועי, איכותי, אמין ומיומן וישקיע בהדרכת עובדיו ובהעשרתם המקצועית בנושאי הניקיון והאחזקה, לשיפור מתן השירות כמרכיב הכרחי במיתוג הענף.

חבר באיגוד מתחייב לדאוג לזכויות עובדיו בתנאי העסקתם, רווחתם ועמידה בדרישות החוק.

הנהלת האיגוד וחברי האיגוד הכל ארצי מתחייבים לעשות ככל יכולתם, ביחד ולחוד, לקידום ענף הניקיון והאחזקה ולמיצוב הענף כתחום שירותי מוביל במשק.

האיגוד הכל ארצי של חברות הניקיון והאחזקה בישראל חרט על דגלו להמשיך ולפעול למיצוב הענף כארגון מקצועי ואמין הדואג לרווחת החברים בו ועובדיהם.

האיגוד הינו האיגוד היציג של הענף והוא מונה עשרות רבות של חברות המעסיקות כ- 85 אלף עובדים. האיגוד נודע כיום בענף ועל ידי הרגולטוריים השונים כאיגוד אשר חבריו פועלים בו על פי החוק ובסטנדרטיים מקצועיים. האיחוד בין שני הארגונים הוכיח כי כאשר אנו מאוחדים יש ביכולתנו לעמוד איתנים מול כל האתגרים העומדים לפתחנו.

 

 


השארת תגובה