האגודה הישראלית להלוואות ללא ריביתהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

מטרת הקרן: הקמה והרחבה של עסקים ולהון חוזר.

זכאים: יזמים ועסקים בעלי מחזור חודשי של עד 150,000 ש"ח.

גובה הלוואה מקסימאלי: הון חוזר 60,000 ש"ח, השקעה 90,000 ש"ח.

הון עצמי דרוש: נדרש הון עצמי במסלול השקעה.

ריבית: ללא ריבית.

תקופת החזר: הון חוזר עד 40 חודשים, הקמה והרחבת עסקים עד 45 חודשים.

למסמכים הדרושים לאישור קבלת הלוואה לחץ כאןחזור


השארת תגובה