הקרן בערבות המדינההקרן בערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה

מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים והון חוזר.

גובה הלוואה מקסימאלי: לעסק בהקמה עד 500,000 ₪, לעסק קיים במסלולים הון חוזר והשקעה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבין שניהם). 

הון עצמי דרוש: 20% במסלול השקעה.

ריבית: עד פריים + 3.5%.

תקופת החזר: 60 חודשים.

תקופת גרייס מקסימאלית: עד 6 חודשים.

בטחונות חיצוניים: עד 300,000 ש"ח - 10% (במסלול הקמה). מעבר למסלול זה ובשאר המסלולים 25% בטחונות מול ההלוואה.

מופעל על ידי: בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק מרכנתיל ובנק אוצר החייל. השארת תגובה