מסחר בינלאומי וקרנה


במסגרת פעילות וחברות לשכת המסחר ירושלים באיגוד לשכות המסחר ושיתוף פעולה

מעמיק בין הלשכות האזוריות, בנינו עבורכם סל שירותים לעידוד וטיפוח הקשרים הבינלאומיים:

האגף הבינלאומי בשיתוף הלשכות, כאמור מעמיד לרשותכם את השירותים הבאיםArtboard-1-copy-3-100
Artboard 1 copy 3-100
קרנה אטא - ATA CARNET - פנקס מעבר מכס
Artboard 1 copy 3-100
תעודות מקור , מסמכים ואישורים - לסחר חוץ

השארת תגובה