מסחר בינלאומי וקרנה


במסגרת פעילות וחברות לשכת המסחר ירושלים באיגוד לשכות המסחר ושיתוף פעולה

מעמיק בין הלשכות האזוריות, בנינו עבורכם סל שירותים לעידוד וטיפוח הקשרים הבינלאומיים:

האגף הבינלאומי בשיתוף הלשכות, כאמור מעמיד לרשותכם את השירותים הבאיםהשארת תגובה