תעודות מקור , מסמכים ואישורים – לסחר חוץ


תעודות מקור ומסמכים בסחר חוץ אותם ניתן לקבל בלשכת המסחר:
 
להלן דוגמאות לתעודות מקור וטפסים שניתן לרכוש בלשכת המסחר:
 
ניתן לנפק טפסים נוספים.
 

לפרטים נוספים - מחלקת אישורי מסמכים בסחר חוץ , טל. 6254333/4 - 02.