banner_street4

"העסקים בישראל אינם הקופה החולבת של המדינה והרשויות "

לשכת המסחר ירושלים, מצטרפת למאבק חבריה בארגונים הכלכליים ובאיגוד לשכות המסחר וקוראת לשר האוצר ולשר הפנים לגלות מנהיגות ולהיות שומרי הסף של הציבור הרחב והמגזר העסקי מפני עושק הארנונה של רשויות המקומיות.

נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי: "העסקים בישראל, אינם הקופה החולבת של המדינה והרשויות המקומיות. מקור העלייה במס הארנונה בשיעור גבוה של 2.58% בשנת 2020 בעיקר כתוצאה מעלייה במדד השכר במגזר הציבורי שרשם גידול של  3.85% ובסכום של 567 מיליון ₪ , ואילו מדד המחירים לצרכן רשם גידול של 1.3% ובסכום של 191 מיליון ₪".

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם העיקרי הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי. העסקים בישראל, מתמודדים מול אתגרים מורכבים שבקושי מצליחים לשרוד כלכלית.

 

הצרפו למאבק! – מלאו את פרטיכם ויחד נעצור את העלאת הארנונה

השארת תגובה