קרן ניו יורק של הסוכנות היהודית (קט"י – קרן טיפוח יזמות)קרן ניו יורק של הסוכנות היהודית (קט"י - קרן טיפוח יזמות)

קרן ניו יורק של הסוכנות היהודית (קט"י - קרן טיפוח יזמות)

מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים.

זכאים: תושבי ירושלים, בית שמש ומועצה אזורית מטה יהודה.

גובה הלוואה מקסימאלי: 350,000 ש"ח. 

הון עצמי דרוש: 20% השקעת בעלים. 

ריבית: פריים + 1.5%.

תקופת החזר: עד 72 חודשים. 

תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.

בטחונות חיצוניים: ערב כנגד כל 100,000 ש"ח.

מופעל על ידי: אוצר החייל.השארת תגובה