קרן פועלים לעסקיםקרן פועלים לעסקים

קרן פועלים לעסקים

מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים והון חוזר.
גובה הלוואה מקסימאלי: לעסק בהקמה עד 500,000 ₪, לעסק קיים במסלולים הון חוזר והשקעה עד 500,000 ₪ או 10% מהמחזור השנתי (הגבוה מבין שניהם). 
הון עצמי דרוש: 20% במסלול השקעה. 
ריבית: ייקבע מול הבנק.
תקופת החזר: 72 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: 25% מגובה ההלוואה.  - See more at: http://www.mati.org.il/business-loans.aspx?pageIDU=2#sthash.hJw3DNbN.dpufהשארת תגובה