קרן קורת – עסקים חברתייםקרן קורת - עסקים חברתיים

קרן קורת - עסקים חברתיים

מטרת הקרן: פיתוח והרחבה של עסקים.

גובה הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪, 

ריבית: פריים +1.75%.

תקופת החזר: 60 חודשים. 

תקופת גרייס מקסימאלית: עד 6 חודשים.

בטחונות חיצוניים: עד 25% מגובה ההלוואה.השארת תגובה