קרן קורת
קרן קורת

קרן קורת

מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים.

גובה הלוואה מקסימאלי: 30,000 ש"ח. 

ריבית: פריים + 0.5%.

תקופת החזר: 36 חודשים. 

תקופת גרייס מקסימאלית: 3 חודשים.

בטחונות חיצוניים: ערב אחד.  השארת תגובה