רשימת המסמכים הדרושים לשם הכנת תוכנית עסקיתרשימת המסמכים הדרושים לשם הכנת תוכנית עסקית

רשימת המסמכים הדרושים לשם הכנת תוכנית עסקית

יזם / בעל עסק יקר,
אנו שמחים לסייע לך בתכנון נכון של העסק בעזרת בניית תוכנית עסקית. התוכנית מבוססת על מידע רב וחלק ממנו יש באפשרותך לספק לנו על ידי הצגת המסמכים הבאים (אם קיימים):
צילום ת.ז.
קורות חיים
תעודות מקצועיות רלוונטיות (רופא, עו"ד, אופטומטריסט, קוסמטיקאית וכו')
תדפיסי בנק (עסקי + פרטי): ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש (3 חודשים אחרונים)
דף פירוט משכנתא פרטית (אם קיימת)
הסכם שכירות לעסק
הצעות מחיר לכל הפריטים הנדרשים להרחבת או הקמת העסק
הסכמים או מכתבי כוונות של לקוחות קיימים / פוטנציאלים
בנוסף, לעסק קיים הנכם מתבקשים להמציא:
תעודת עוסק מורשה
רישיון עסק
דוחות כספיים 3 שנים אחרונות + מאזן בוחן שנה נוכחית
טופס י"א אחרון (פחת)
דו"חות מע"מ לשנתיים האחרונות
דו"חות ביטוח לאומי (טופס 102) לשנתיים האחרונות (עובדים)השארת תגובה