מכללה


חדשות מהמכללה להעשרה מקצועית

האיגוד הכל ארצי של חברות הניקיון ואחזקה בישראל החבר בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועיות ובהרחבת הידע של החברות הפעילות בענף.  ובפרט בתחום דיני michlala-newהעבודה, אשר עבר לאחרונה שינויים מהותיים, בן במסגרת החקיקה והן במסגרת הפסיקה.

לשינויים מהותיים אלה ישנן השלכות כבירות על החברות העוסקות בענף, לרבות אחריות פלילית בגין אי שמירה על תנאי עבודה הנדרשים כדין. על כן, ולאור חשביות הנושא, הוחלט בהנהלת האיגוד על הקמתה של מכללה אשר תעסוק בתחום דיני העבודה והפיתוח העסקי לרווחת הניקיון והאחזקה.

המכללה תציע מגוון של השתלמויות העשרה להרחבת הידע המקצועי של העוסקים בענף, בתחומים כגון: בטיחות וגהות, חובות המעביד כלפי עובדיו, שיווק ומינוף העסק וכיו"ב. כמו כן, תקיים המכללה ימי עיון בסוגיות ספציפיות אשר במסגרתם יובאו לדיון הבעיות הבוערות והיומיומיות של הענף.

 

 


כנס הערכות החברות לקראת מבצע האכיפה של משרד התמ"ת

יום עיון: "עצות להתמודדות מפטורים ומכרזים"

חדשות מהמכללה להעשרה מקצועית


חברי האיגוד ביום עיון בנושא: "החוק למניעת הטרדה מינית"

מי אמר שבניקיון אין אופק עתידי? קורס מנהלי משק יוצא לדרך!

חברי האיגוד ביום עיון לקראת מבצע האכיפה של משרד התמ"ת


חברי האיגוד - ביום עיון של יפעת מכרזים: עצות להתמודדות עם פטורים ומכרזים

האיגוד ו"קרן מעגלים" משתפים פעולה לרווחת החברים בענף

יום עיון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית


השארת תגובה