ענף הנגישות הישראלי


החזון


ענף הנגישות יהווה גוף מוביל בארץ ובעולם לעוסקים בתחום הנגישות תוך הגשמת שאיפותיהם של כלל המעוניינים ללמוד ולהתפתח מקצועית בתחום, להוות ענף פורץ דרך בתחום הנגישות ולהעמיד לרשות חבריו מגוון רחב של שירותים תחת קורת גג אחת, אשר יספקו מענה למכלול הצרכים והדרישות הקיימים  בתחום לצורך התפתחות מקצועית בארץ ובעולם.

המטרות


  • ענף המאגד את כלל הגורמים המקצועיים העוסקים בנושא הנגישות בישראל.
  • מתן כלים מקצועיים ומשפטיים לכלל העוסקים בנושא נגישות כגון: מורשי נגישות השירות, מורשי נגישות מבנים, סביבה ותשתיות , רכזי נגישות ועוד.
  • הענף יהווה ארגון של בעלי מקצוע חופשי בישראל ויעסוק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של מקצוע נגישות השירות, המתו"ס ורכזי הנגישות.
  • הענף יהיה מעורב בהליכי חקיקת תקנות וחוקים בכל שלביה. תוך כיום קשר רציף עם הרגולטור, קרי משרד המשפטים, נציבות לאנשים בעלי מוגבלויות, משרדי הממשלה השונים וועדות הכנסת.
  • הענף ישמש גוף מייעץ לרשויות הפיקוח, לחברות הממשלתיות ורגולטורים נוספים. 
  • הענף ישמש "שומר סף" על רמת שירות המקצועית ויהווה גוף שיפוט משמעתי, שתפקידו לטפל בתלונות של חבריה. 
  • הענף יהווה גוף המוציא לאור פרסומים מקצועיים ומחקרים בנושא הנגישות בארץ ובעולם.
  • כדי לסייע לטיפוח רמת שירות גבוהה לציבור תוך שמירה על הרמה המקצועית של חבריה ועדכונם בשינויים ובהתפתחויות בתחומים המקצועיים והחוקיים, יקיים הענף ערבי עיון, השתלמויות וקורסים. בנוסף יקיים הענף לפחות 3 כנסים מקצועיים מדי שנה בנושא.
  • הענף יפעל להגנת ענייניהם המקצועיים של חברי הענף מול גורמי הפיקוח השונים כגון: משרד התמ"ת, הנציבות ומשרד המשפטים.
  • הענף ייסד קרנות ביטוח, קרנות פנסיה ומוסדות אחרים של עזרה הדדית לחבריו.

 

השארת תגובה